Register of national laws, regulations and administrative provisions regarding PEPP

The PEPP Regulation requires EIOPA to publish on its website and keep up-to-date a single electronic register of links to the text of the national laws, regulations and administrative provisions governing the conditions related to the accumulation phase and the conditions related to the decumulation phase including, where applicable, information about additional procedures for applying for advantages and incentives set at national level.

The information below shows the Member State, the competent authorities, the title and the link to the text of the national law/regulation/administrative provision, and the language(s) in which the information is available.

Accumulation phase

Member State National Competent Authority Name of national provisions governing the accumulation phase Link Language
Czech Republic Czech National Bank Act No. 586/1992 Coll., on income taxes, as amended To the provisions Czech
Denmark   Lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

To the provisions

Danish
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény

5/B. §

(1) Egyéni nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag az lehet, aki betöltötte 16. életévét és egyéni nyugdíjszolgáltatásra szóló szerződésben egyéni tagi hozzájárulásra vállal kötelezettséget. A tagsági jogviszony a szerződés megkötésével jön létre.

(2) Az egyéni nyugdíjszolgáltatásra szóló szerződés nem tartalmazhat feltételes jogszerzési időtartamot.
To the provisions Hungarian
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény

85/A. §

(1) PEPP-megtakarító lehet az a természetes személy, aki a 16. életévét betöltötte.

(2) A PEPP-szolgáltató meghatározhatja a hozzájárulás minimális összegét. A PEPP-szerződésben rendelkezni kell a hozzájárulás megfizetésének időpontjáról. Amennyiben a PEPP-megtakarító folyamatos hozzájárulásra vállal kötelezettséget, a PEPP-szerződésnek tartalmaznia kell a díjfizetés szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket és a hozzájárulás megfizetése elmulasztásának következményeit.

(3) A PEPP-szerződés legalább tízéves várakozási idő előírását tartalmazza.
To the provisions Hungarian
Italy COVIP Legislative decree 114/2022 (G.U. 8 August 2022 n. 184) - Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) To the provisions Italian
Luxembourg CAA/CSSF Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2021 , article 111ter To the provisions French
Malta MFSA - Malta Financial Services Authority R 5-3.1.1 of the MFSA Rule 5Where a PEPP provider opens a new sub-account within a PEPP account in Malta it shall ensure that the accumulation phase shall commence on or after the day a PEPP saver attains eighteen (18) years of age.
To the provisions English
Netherlands AFM Wet inkomstenbelastingen 2001: artikelen 1.7, 3.124 t/m 3.138

To the provisions

Dutch
Slovakia National Bank of Slovakia Act. No 129/2022 Coll. on a pan -European Personal Pension Product (PEPP). Provison of accumulation phase § 3 - Sporiteľom sa môže stať len plnoletá fyzická osoba. To the provisions Slovak

Decumulation phase

Member State National Competent Authority Name of national provisions governing the decumulation phase Link Language
Czech Republic Czech National Bank Act No. 586/1992 Coll., on income taxes, as amended To the provisions Czech
Denmark   Lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

To the provisions

Danish
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény

85/C. §

A PEPP-nyugellátásra való jogosultság a PEPP-szerződés szerinti várakozási idő eltelte és

a) a 2. § 25. pontjában meghatározott nyugdíjkorhatár betöltése, vagy

b) 50 százalékos munkaképesség csökkenés mértékét meghaladó megrokkanás esetén az orvos szakértő által kiállított igazolásának bemutatása

után nyílik meg.
To the provisions Hungarian
Luxembourg CAA/CSSF Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2021 , article 111ter To the provisions French
Italy COVIP Legislative decree 114/2022 (G.U. 8 August 2022 n. 184) - Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) To the provisions Italian
Malta MFSA - Malta Financial Services Authority R 5-4.1.1 of the MFSA Rule 5Where a PEPP provider opens a new sub-account within a PEPP account in Malta it shall comply with the following conditions related to the decumulation phase:(a) the decumulation phase shall commence on or after the day the PEPP saver reaches the age of 50 years.(b) the decumulation phase cannot commence later than the day on which the PEPP saver attains the age of 75 years.
To the provisions English
Netherlands AFM (1) Algemene wet inzake rijksbelastingen (voor de revisierente): artikel 30i

(2) Wet inkomstenbelastingen 2001 (de uitkeringen maken onderdeel uit van de belastinggrondslag in box 1): artikelen 3.100 t/m 3.109 
To the provisions Dutch
Slovakia National Bank of Slovakia Act. No 129/2022 Coll. on a pan -European Personal Pension Product (PEPP), § 4 -§ 9  decumulation phase To the provisions Slovak

Additional incentives

Member State National Competent Authority Name of national provisions governing the decumulation phase   Language
Luxembourg CAA/CSSF Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2021 , article 111ter To the provisions French
Italy COVIP Legislative decree 114/2022 (G.U. 8 August 2022 n. 184) - Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) To the provisions Italian
Slovakia National Bank of Slovakia      

Disclaimer

According to Article 11 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority, the national competent authorities shall provide EIOPA with a link to the text of the national laws, regulations and administrative provisions governing the conditions related to the accumulation phase referred to in Article 47 of Regulation (EU) 2019/1238, the conditions related to the decumulation phase referred to in Article 57 of Regulation (EU) 2019/1238 and where applicable, information about additional procedures for applying for advantages and incentives set at national level.

EIOPA cannot be held responsible for the accuracy of the information accessed through the links on this page.